högre uppvaknande

Läs mer

Tid är 9-17 alla dagar

Inga förkunskaper krävs på denna kurs begränsat antal deltagare.

Inga chakran, inga strukturer, inga mönster, ingen sanning, inga dimensioner,  du lär dig leva i fullständigt ljus i alla delar av ditt liv. Inga tidigare liv, inga präglingar. Hur blir du fri mönster och hur skapar du ditt eget liv och varför ljuset är svaret.  Ett effektivt skuggarbete ( med det undermedvetna) kan endast ske när du med trygg hand vet var ljuset finns.

Det är en mångdimensionell fördjupning och en kombination av inre och yttre resa där vi fokuserar på högre dimensioner och ljus.  För att gå den här utbildningen behöver du vara psykisk frisk och en stor lust att lära dig mer om dig själv och andra.  Inga förkunskaper krävs men var redo att släppa taget om begräsningar du bär för att leva mer medvetet.  Du kan under utbildningens gång redan efter steg 1 börjar praktisera de metoder du får lära dig på dig själv och andra.

Det här är en modern resa till självkännedom och insikt om det egna varandet. Du får tekniker och metoder för att dagligen själv kunna vara i ett flöde av ljus och verktyg när du på olika sätt prövas. Du skapar mer och mer ljus och flöde hos dig själv och i ditt liv genom den här utbildningen. Du kan efter avslutad utbildning använda metoderna för att hjälpa medmänniskor till högre kunskap bortomför alla dimensioner och astrala världar. Bort från begränsande tankemönster och fladdrande tankar med trosystem. Du får lära dig metoder att använda i ditt eget liv för Högre uppvaknande® och genom metoderna även hjälpa människor att nå dit. En unik metod att leva i flöde med livet, kosmos och den du är.

Är du redo att bli den du i sanningen är?  En högre andlig varelse av ljus som upplever en fysisk värld med ditt medvetande.

Vad händer vid Högre uppvaknande® och ljusritualerna?

Våra celler kommunicerar med varandra genom ett signalsystem där vibrationer överförs som information. Den här kommunikationen mellan cellerna kan innehålla låga frekvenser eller höga frekvenser vi kan alltså med våra fysiska kroppar och sinnena uppleva den lätta eller tunga densiteten som rummet vi befinner oss i har. En tung densitet innehåller mörk tung materia och den lätta densiteten i ett rum är den ljusa lätta.

Det är därför viktigt vad vi har för tankar och känslor det är viktigt vilka miljöer vi befinner oss i eftersom den miljö vi befinner oss i kommer att skapa den frekvens i rummet som våra celler fångar upp som kommunikation och signaler till varandra. Är vi i en miljö med tung densitet och energi ska vi antingen gå därifrån (hemsökta platser tex) genom den kunskap du får kan du förändra frekvensen i rummet. Det gör att du kommer att klara av  att hantera tung energi och miljöer med tung energi.

Vi upplever ofta den tyngre densiteten som mörker, rädslor, osäkerhet, ibland sjukdomstillstånd, negativa känslor, övertänker, avsaknad av inre kontakt, skräck, fobier, osäkerhet, avsaknad av självkärlek, hotade, begränsade, ledsna, ensamma, sorg, ilska, bitterhet. Listan kan göras lång över hur människor påverkas genom avsaknaden av ljuskommunikation i cellerna. Det är därför viktigt i ett högre uppvaknande® att du kan göra ett effektivt skuggarbete för att skapa förändringar och medvetenhet.

Högre uppvaknande® är speciella tekniker som hjälper dig genom olika ceremonier, behandlingar och ritualer fokusera på att skapa en stark vibration av ljus i ditt energisystem. Ett ljus som utgår från hjärtat och centrum i din energivarelse.  Det gör att du börjar läka, mår bra, känner dig trygg och får en förmåga att se i större perspektiv. Ibland kan människor uppleva att de blir smärtfria under en period beroende på vad som finns i kroppen. Kom ihåg att sjukdom av alla slag är naturligt och ingenting man ska vara rädd för och framför allt inte tro att du gjort något fel om du är sjuk har ont eller smärta. Det handlar om att lära sig leva ett mer medvetet liv där du är noggrann med vilka miljöer, tankar, känslor och situationer du utsätter dig för. När du behöver utföra ljusritualer och ceremonier, ofta regelbundet för att hålla en lätt densitet och frekvens.

Naturligtvis är inte de här metoderna ett surrogat för läkandet utan du ska alltid vända dig till vårdcentralen när du känner dig dålig eller osäker på din hälsa.  Varje cell innehåller ju det genetiska arv vi alla fått med oss som också påverkar vår hälsa och vårt välmående.  Högre uppvaknande® handlar om att använda din medvetenhet, läka själens sår och energi från det förflutna och det som oroar inför framtiden. Då får du en transformation som skapar förändringar i cellernas yttre kommunikation. Vilket i sin tur påverkar hela din kropp och alla sinnena.  Du behöver aldrig göra något, eller tänka på ett visst sätt, då metoden i sig genom ritualerna skapar frekvenser av ljus för cellerna att kommunicera genom. Det skapar en ny kommunikation (frekvens)på cellnivå. Detta är andlig medicin.

Jag började själv meditera på ljus varje dag 1990 och använder det som den läkande kraften i mitt eget energisystem jag har alltid undvikit, kosttillskott, dieter, maskiner och olika hjälpmedel för att manipulera det naturliga i kroppen. Vibrationen av ljus skapar  balans och hälsa.

Ljus får vårt medvetande att expandera och  mörker och tung energi stryper vår medvetenhet och förmåga att se klart. Ljus öppnar upp för en högre medvetenhet och expanderar vårt medvetande. I kursen får du lära dig hur du arbetar med att lyfta fram och transformerar de osynliga mörka rädslor du bär på.

Då kan vi människor återta den dimensionella gåvan vi bär inom oss det är då vi känner oss hela och kan använda våra själsegenskaper vi är födda med för att skapa det bästa livet åt oss själva och vår omvärld.

Vi är inte våra känslor, vi är inte våra tankar, vi är erfarenheter som får själsligt liv genom ljus och medvetenhet i en fysisk biologisk kropp. Därför frigör också ljuset oss från bindningar, trosystem, åsikter, inre sår, oläkta sår och erfarenheter och skapar en inre känsla av frihet.

Utbildningen innehåller en rad olika ceremonier, övningar, ljusritualer, tekniker, behandlingar, samtalsmetodik för att du ska kunna forma ditt eget liv och hjälpa människor med metoden om du väljer att arbeta med den.

“energi goes where intention is” Där du har din medvetenhet dit går din energi och dit din energi går det är vad du kommer att bli

Läka innebär att förändra mörka känslor, rädslor och identiteter inom dig till kunskap, insikt och djup självkännedom. När du kan se och hantera din egen skugga, det inre okända då kommer det inte längre att ha makt över dig. Metoden kan du använda för att hjälpa dig själv och andra till djupare läkning och uppvaknande i deras personlig kraft.

 

Egna ljusceremonier frigöra själ och ande
Vad är kosmiskt flöde ( jorden, själen, anden, ljuset)
Kroppens biologiska process, själens biologiska process och medvetandets biologiska process
144 dimensioner lär dig mer om de astrala världarnas förhållningssätt
In och utåtgående rörelser i din och andras utvecklingsprocesser, bygga upp, bryta ned, bygga upp
Resa dimensionellt olika astrala civilisationer vad är syftet
Mörker och ljus var du hittar balansen
Släppa begränsningar och gå in i flödet
Hur vi berör våra egna liv, förflutet och framtid samt andra
Skillnad på huvudet och hjärtats kunskap
Befrielse från bindningar vad innebär det
Att vara i flöde
Hur vi psykiskt traumatiseras och hur vi med själs-läkning kan återhämta den inre kunskapen
Ge och ta emot ögonljushealing
Ljus-ritualer
De 8 kungarnas/drottningarnas  väg
Kabbala, Shamballa, Japansk Shintoism, Hedendom, Buddhism, Hinduism vägen och rötterna till upplysning och ljus som förenar olika filosofier och religioner.
Hur du speglar din inre värld i den yttre
Frigöra din inre ljusvarelse
Vad är skuggarbete
Binda ljus och flöda ljus
Ljushealing genom beröring
Ljusmeditationer

 

05/01/2024

Högre uppvaknande® en 3 dagars fysisk utbildning i Fagersta Västmanland

Läs mer Tid är 9-17 alla dagar Inga förkunskaper krävs på denna kurs begränsat antal deltagare. Inga chakran, inga strukturer, inga mönster, ingen sanning, inga dimensioner,  du lär dig leva i fullständigt ljus i alla delar av ditt liv. Inga […]
05/01/2024

Högre uppvaknande® en 3 dagars fysisk utbildning i Skåne

Läs mer Tid är 9-17 alla dagar Inga förkunskaper krävs på denna kurs begränsat antal deltagare. Inga chakran, inga strukturer, inga mönster, ingen sanning, inga dimensioner,  du lär dig leva i fullständigt ljus i alla delar av ditt liv. Inga […]
05/01/2024

Esoteriskt rådgivare & dimensionellt medium & Änglamedium via ZOOM

Hela programmet pdf Program hemsida Vad innebär det att vara en esoterisk rådgivare? Esoterisk betyder ”dolt” som esoterisk rådgivare och dimensionellt medium får du lära dig hur du hämtar information från olika dimensioner en  kunskap som är dold för de […]
05/01/2024

Shamballas ljus via ZOOM

Kan man vandra i ljusvärldar? Hur utforskar du dig själv och de dimensioner av kunskap du bär med dig på bästa sätt? Den här metoden lär dig som jag brukar säga att ”vandra i ljus” du kan utforska, lära känna […]
Shamballas ljus via ZOOM
Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta.