05/07/2021

Är sanningen en personlig superkraft

Är sanningen en superkraft? Vad väljer du? i tanke, känsla och i samtalet med varandra för att Du ska vara i din egen kraft? ”När du är i din kraft får du:  ljus, värme, kärlek, gemenskap, tillhörighet, vänskap och en […]