reikiutbildning

Välkommen på grundkurs i klassisk japansk Reiki i Umeå. Grundkurs i Reiki. Du får under 2 dagar lära dig hur du behandlingar dig själv och andra med Reikimetoden. Vi använder min bok Reiki naturligt helande och mjuk beröring om material. Du köper boken här

Reiki har sitt ursprung i Japan och är en metod för självkännedom, avslappning och stressreducering. Studier jag deltagit i visar att stressfaktorn sjunker 20- 70% för den som regelbundet använder Reiki.
Kursinnehåll:
 • Hur du behandlar dig själv och andra med den helande energin
 • Reijo ho där du låter Reikienergin guida dig.
 •  Energianatomi och energimedvetenhet
 • Chakrabalansering
 • Energiskanning
 • Byosen
 • Flera Japanska tekniker för intuitiv Reiki
 • Kunskap om de subtila energiflödena i kroppen, hur de agerar och uttrycker sig
 • Hur du använder Reiki till barn, mat, växter och djur
 • Reiki värderingar
 • Hur du dokumenterar behandlingar du ger
 • Ursprung och historia
 • Reiki-meditationer
 • På distans får du dessutom en individuell utbildning utifrån vad du behöver
 • GruppReiki
 • Gå med i förbundet för klassisk japansk Reiki
 • Delta i Reikinätverk på facebook samt årsprogram
 • Diplom som Reikit 1 utövare

Lär dig mer om klassisk japansk Reiki och lyssna på Reikipodden  

 
 
17/05/2021

Klassisk japansk Reiki Umeå grundkurs

Välkommen på grundkurs i klassisk japansk Reiki i Umeå. Grundkurs i Reiki. Du får under 2 dagar lära dig hur du behandlingar dig själv och andra med Reikimetoden. Vi använder min bok Reiki naturligt helande och mjuk beröring om material. Du köper boken […]
27/04/2021

Års-program för dig som kan klassisk japansk Reiki

Vill du lära dig mer Reiki och lära dig leva Reiki som en andlig och personlig utvecklingsväg. Då är du välkommen till års-programmet som startar den 1 augusti. Om Års-programmet för steg 1 och 2 Min ambition är att ge […]