Kosmisk Kunskaps Policy

Kosmisk Kunskaps plattformen är en portal där kunden kan välja olika profiler för att beställa behandlingar, tjänster eller produkter direkt via dem. För att bli kund ska du vara minst 18 år fyllda, myndig och psykiskt frisk.

Kosmisk kunskap har inga anställda för att utföra de tjänster som erbjuds utan är en kanal för att du ska kunna hitta rätt tjänst för dig. Vi har kvalitetssäkrat de profiler som är med på plattformen. De är egna företagare och innehar F-skattsedel eller använder faktureringsföretag.

När du bokar via plattformen så kommer du till profilens hemsida eller bokningssida och den profilen har ansvaret för att utföra tjänsten eller det du beställer enligt beskrivning. Du som kund väljer profil själv utifrån dina önskemål och vad du vill uppnå.

Allt ansvar för uppgifter, GDPR, försäkringar och dokumentation ligger hos profilen som du bokar tjänsten ifrån. Som kund är du själv ansvarig för att fråga profilen om dessa finns.

Dialog mellan kund och profilen sker utanför plattformen via profilens kontaktuppgifter.

Kosmisk kunskap bär inget ansvar för avbrott på plattformen eller tillgängligheten då uppgiften är att vara en samlingsportal för flera aktörer.


Klagomål och reklamation

Eventuella klagomål och reklamation av tjänster, behandlingar eller produkter ska riktas direkt mot den profil som du beställde ifrån.


Priser och betalning

Priser för profilens tjänster är profilens ansvar och betalning sker via den betalningsmetod som profilen hänvisat dig som kund till.