Usui Shiki Ryoho – Usui system of Natural healing

Välkommen till förbundet för klassisk japansk Reiki. I förbundet arbetar vi uteslutande med den japanska Reikin vilket innebär att vi arbetar med en Reikimetod som är traditionell med traditionella initieringstekniker och behandlingstekniker.

Den klassiska japanska Reikin kan idag praktiseras både som behandlande metod, andlig utvecklingsväg, friskvård, rehabiliterande friskvård och omsorg.

I den klassiska japanska Reikin använder vi oss av de ursprungliga beröringsmetoderna som grundaren av Reiki förespråkade. Det innebär att vi berör fysiskt med våra händer, man har kläderna på och vi fokuserar på att flöda Reiki till de områdena med stagnerad energi, blockeringar eller på annat sätt är sjuka. I Sverige följer alla utövare patientsäkerhetslagen och dokumenterar alla behandlingar. Reiki är hälsobefrämjande och ger personlig utveckling och självkännedom.

Den andliga och personliga utvecklingsvägen som klassisk japansk Reiki erbjuder är också en metod för att öka sin medvetenhet och närvaro i världen och innehåller dessutom både meditation, närvaro och mindfulnes-övningar för utövaren.

Gemensam meditation via ZOOM dessa datum: Länk sänds ut via mejlen till samtliga medlemmar. 13,20,27 oktober samt 3,10,17,24 november klockan 19:30-19:50

Medlemskap kan den ansöka som :

  • Gått minst steg 1 i klassisk japansk Reiki för godkänd lärare.
  • Betalat medlemsavgiften 350 kr

Som medlem får du:

  • Ett nätverk av kunskap om Reiki
  • Möjlighet att delta i årsprogram
  • 2 nummer av tidningen dimensionell kunskap en tidning om och med Reiki per år
  • Delta i support-grupper med Reiki runt om i Sverige
  • Olika rabatter som medlemmar anordnar

Vill du bli medlem i föreningen kan du kontakta ordförande eller kassör:

  • Ordförande: Solkarina
  • Kassör: Karin Holm
  • Sekreterare: Anette Vålming

Telefon: 076-8069755
Mejl: kontakt@klassiskjapanskreiki.se

Välkommen till vår facebook-grupp