09/05/2021

Är det skillnad på Reiki och Reiki?

Ja det är det. Reiki är en metod som spridits med vinden utan några som helst regler eller restriktioner.  Det kan heta japansk Reiki, Usui Reiki, Usui Karuna Reiki, Usui Holi fire Reiki, Kundalini Reiki, Angelic Reiki, Imara Reiki, spirit […]