Nu öppnar bokningar för MediReiki®

Änglabudskap vecka 34
23/08/2021
När livet förändras!
26/08/2021

För vården, omsorgen, skolan och institutioner i samhället.

Ett klassiskt sätt att använda Reiki Ryoho i det moderna samhället.

MediReiki® är en svensk tjänst du som gått klassisk japansk Reiki kan vidareutbilda dig inom. Du kan då efter kurstillfällena arbeta som MediReiki® assistent i vården, omsorgen, skolan eller vid institutioner i samhället.

Efter avslutad kurs kan du erbjuda människor MediReiki® en metod att arbeta med Reiki som är anpassad till det moderna samhället. När vi arbetar inom vård, omsorg och skola är det viktigt att vi förstår hur förhållningsreglerna som finns inom olika yrkesgrenar. Du kommer att lära dig en metod som kan bistå samhället och människor i olika svåra situationer och samtidigt förhålla dig till de normer olika yrkesgrenar har.

MediReiki® är Reiki Ryoho och har en direkt avslappnande effekt i kroppen och balanserar oss mellan stress och vila så känslan av välmående ökar.

Du kan som MediReiki® assistent vara ett stöd för människor i olika livssituationer som kan upplevas påfrestande och stressande. Du kan ge MediReiki® och genom det hjälpa dina kunder att möta olika saker i livet mer närvarande och medveten. Effekten av avslappning och mänskligt stöd underlättar de prövningar dina kunder kan stå inför.

MediReiki® liknar mindfulness, medveten närvaro med den stora skillnaden att mindfulness kräver aktiva val för att slappna av, genom att fokusera på andning och närvaro i kroppen. Som MediReiki® assistent kan du med hjälp av din närvaro och beröring hjälpa dem att få samma positiva effekter som mindfulness forskningen visar. Med den skillnaden att dina kunder inte behöver ”göra” något själva. Du som MediReiki® assistent kan med din närvaro och Reiki Ryoho hjälpa kunderna att nå ett avslappnat tillstånd som stärker dem i uppgiften de har framför sig.

Dina kunder kan lättare hantera:

 • Oro i olika livssituationer
 • Stress, smärta och sömnproblem
 • Du finns närvarande när jobbiga känslor dyker upp.

MediReiki® är ett holistiskt synsätt där människan själv är i fokus. Det finns inga kontraindikationer då det är en väldigt mjuk beröring du kommer att utföra.

Människor kan boka dig en MediReiki® assistent, när de känner de behöver hjälp i olika livssituationer där stressnivåerna stiger, oron ökar och det kan medföra både fysisk och psykisk smärta. Som MediReiki® assistent arbetar du förebyggande och uppbyggande. Du finns där både före och efter vårdbesök eller operationer.

Många gånger i livet står människor inför situationer där de behöver ett extra stöd. En MediReiki® assistent kan då finnas på plats. När möjlighet finns är du fysiskt närvarande i alla lokaler.

Exempel när de kan boka dig:

 • I mötet med vård och omsorg
 • Daglig verksamhet och personlig assistans
 • Före, under och efter en operation
 • Före under och efter förlossningen
 • Vid livets slut
 • När du gör en gynekologisk undersökning/sätter in spiral mm
 • Före, under och efter tandläkarbesök
 • Vid rehabilitering och habiliterings-insatser inom vården
 • Som friskvård och förebyggande

Som MediReiki® utövare kan du som arbetar inom vård och omsorg stötta och hjälpa dina vårdtagare och medarbetare:

 • Äldreomsorgen
 • Ute på vårdavdelningar
 • Hemsamariter i olika verksamheter
 • Vid funktionsvariationer
 • Arbetsterapeuter och fysioterapeuter
 • Som psykolog eller kurator närvara med MediReiki®
 • Barnmorskor
 • Leda volontärgrupper

Som MediReiki® utövare eller assistent i skolan/barnomsorgen kan du:

 • Skapa balans och utrymme i klassrummet
 • Ge MediReiki® till personal vid behov
 • Sprida en större närvaro och lugn genom eget utövande
 • Om föräldrar tillåter: även ge MediReiki® till barnen

Inom socialtjänsten och ute i samhället kan du boka en MediReiki® assistent.

 • Före, under och efter rättegångar
 • Vid vittnesförhör och i fängelser
 • Vid olika utredningar för att vara närvarande och göra dig hörd
 • Inom socialttjänsten och vid viktiga beslut

Alla MediReiki® utövare ger fysiska sessioner på 30–90 minuter för den som vill ha det därför bör du ha tillgång till att ta emot för MediReiki® sessioner hemma eller vid din klinik. De kan utföras både liggande och sittande på kunden. Antal sessioner baseras på individuella behov.

Om kursen:

Utbildningen sker under 3 helger via ZOOM. Undervisning och praktiska övningar mellan kurstillfällen samt en fördjupning i Japansk Reiki Ryoho. Varje kurstillfälle kostar 2500 kr.

Det finns två nivåer i MediReiki® för att gå första nivån ska du ha slutfört steg 1 och 2 i den klassiska japanska Reikin.

För att slutföra nivå 2 ska du ha Reikimaster steg 3 i klassisk japansk Reiki© av Solkarina godkänd utbildning (4 Reikisymboler). Detta för att kunna utbilda en familj vid behov tex vid livets slut, eller när en person genomgår större behandlingar inom vården som cancer och kemoterapi. När du genomfört 3 godkända kurser i MediReiki® får du diplom.

Efter godkänd kurs gäller diplomet i två år. Detta för att det hela tiden ska finnas aktiva MediReiki® assistenter / utövare. Som MediReiki® utövare förväntas du också delta i uppdateringar som sker varje år i november via ZOOM. Du kan förnya ditt diplom vartannat år om du är aktiv utövare.

Du får också stå med på hemsidan som MediReiki® assistent i den stad du bor i med telefonnummer och epost-adress. Du kommer att bli rekommenderad när någon har ett behov.

Om du inte har företag så behöver du kunna fakturera via något av de företag som erbjuder den tjänsten. Annars ska du arbeta utan att ta betalt.

Har du företag är du fri att sätta de priser som du känner är förenligt med det uppdrag du fått eller den ort och de omkostnader du har.

Kurslitteratur finns inte ännu. Vissa föreläsningar kommer att spelas in och dessa har du tillgång till under de 2 år du är aktiv som MediReiki® assistent eller utövare. När du förnyar ditt diplom aktiveras ytterligare tillgång till föreläsningar och uppdaterade nyheter. Det ligger på portalen www.sannessens.se Alla inspelade föreläsningar från olika år kommer att finnas tillgängliga.

Du förväntas också vara medlem i förbundet för klassisk japansk Reiki.

Detta är inte tillåtet eller behöver Solkarinas tillstånd:

MediReiki® reklam på din hemsida. Speciellt då många även arbetar med shamanska eller nyandliga metoder vi gör inte reklam för MediReiki® i dessa sammanhang. Du kan lägga in din tjänst även på förbundet för klassisk japanska Reiki då hemsidan är uppbyggd.

Du får inte göra reklam för MediReiki® på förenade Reikiförbundet hemsida detta för att de arbetar med new age-metoder som inte är Reiki Ryoho och MediReiki® hör inte hemma i de sammanhangen.

Jag förbehåller mig rätten att stänga av MediReiki® utövare / assistent som strider mot svenska lagar eller etik inom svensk vård och omsorg och inte deltar i de årliga uppdateringarna eller på annat sätt visat sig olämpliga.

Varmt välkommen med dina frågor och din anmälan till mig // Solkarina

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

18 − arton =

Nu öppnar bokningar för MediReiki®
Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta.