Kroppens subtila energisystem

Arketyper och dolda agendor
05/07/2021
Vi blir som vi umgås
06/07/2021

Från boken, Reiki naturligt helande och mjuk beröring, ISBN  978-91-979693-6-9

Det österländska sättet att se på kroppen och psyket skiljer sig från vårt västerländska. Där ser man människokroppen som bestående av flera dimensioner, både fysiska och subtila. De subtila relaterar man till energier. Lättast för oss att känna igen energi är att sätta det i relation till en vanlig livsupplevelse. När du kommer in i ett rum känner du omgående om det känns positivt eller negativt i rummet. Det får dig att ta ett beslut om du vill stanna eller gå därifrån. Även om ingen säger något så är det energi du känner av. Allting är energi, den minsta tanke du tänker strålar energi. Därför kan du förstärka Reikibehandlingar genom att tänka lyckliga tankar. Tänk på något som gör dig glad om du måste tänka när du ger Reiki. På ännu mer subtil nivå påverkas vårt kroppsspråk av våra tankar och när vi tänker en tanke väcker det också en känsla inom oss. Allt är energi.

Första gången jag blev gravid 1983 började jag plötsligt se barnvagnar och barn överallt. När jag för många år sedan hade köpt mig en ny röd bil såg jag plötsligt röda bilar överallt som jag inte tänkt på tidigare. När något är viktigt för oss så tänker vi ofta på det och då påverkas vårt kroppsspråk, vi börjar uppmärksamma det som är viktigt i vårt liv. Det vi tänker på är viktigt för oss oavsett om vi vet vad vi tänker.

Extra viktigt blir det att tänka på detta när du varit med om något tråkigt. För om det upptar ditt medvetande så kommer det att förstärkas och plötsligt ser du bara elände överallt.

När vi attraherar, ser och upplever det som uppfyller våra tankar så utövar vi attraktionslagarna.

Energin, Reiki som är livsenergin som flödar igenom oss är den energi som vi kan styra genom våra tankar och känslor. Därför rekommenderar jag att man ska fokusera på Reikiflödet, andas Reiki när man ger Reiki. För bilder, intryck, tankar, känslor som kommer upp är sådant som redan finns i kroppen och vaknar när man ger Reiki. Reikienergin går dit där vi har vårt fokus och negativa bilder, intryck, tankar och känslor får då automatiskt Reiki. (detta gäller all energi som finns i tankar och känslor)

Livsenergin flödar inom oss i kanaler som kallas meridianer. Det finn sju stora chakran som sammanbinder meridianerna i kroppen, chakran är som en sambandscentral för våra olika subtila kroppar och fysiska kroppar. Chakrana är kopplade både till våra fysiska organ och till de subtila energikropparna. För att lära sig energianatomi ska man lära sig att förstå hur livsenergin som strömmar i chakrana påverkar oss. Framför allt känslorna och tillståndet vi bär inom oss.

När det är kallt om vi fryser eller är rädda så är det livsenergin, Ki-energin i chakrana och meridianerna som inte flödar genom kroppen som de ska. Det får samma funktion som en knuten näve. När vi har fritt flöde i hela kroppen är vi avslappnade och mår ofta bra, som en öppen hand.

Chakran går inte att se eller påträffa anatomiskt då de befinner sig i vår subtila kropp men vi kan känna dem med våra händer. På samma sätt som du inte kan se dina tankar eller känslor ser du inte heller flödet av livsenergi. (vissa medium kan göra det)

Våra subtila kroppar är den fysiska kroppen, den emotionella kroppen som gör att du kan känna känslor, den mentala kroppen som påverkas av dina tankar. Den andliga kroppen är när den emotionella och mentala kroppen lever i harmoni med den fysiska.

Den fysiska kroppen styrs av kemiska reaktioner inom oss. Dessa styrs av vårt sätt att tänka och uppfatta världen. Alla känner igen en positiv tanke och en negativ.

Framför allt hur de känns och upplevs i kroppen. Den stelhet som följer negativa tankar och den befrielse och lätthet som följer positiva tankar. På så sätt påverkar vårt sätt att uppfatta världen och tänka vårt subtila energisystem som formar vår fysiska kropp.

Den kemiska reaktionen som blir följden av den subtila energins svarsreaktion kommer från en påverkan av de sju chakrana som är kopplade till endokrina körtlar och inre organ. De endokrina körtlarna ansvarar för produktionen av olika naturliga kemiska ämnen samt hormonerna.

Var och en av chakrana står i förbindelse med endokrina körtlar. Dessa körtlar utsöndrar hormon och påverkar kroppens kemiska processer förutom att de är kopplade till livsviktiga inre organ. De endokrina körtlarnas ämnen utsöndras direkt till blodomloppet för att stimulera olika fysiska funktioner i vår kropp. Bl.a. oxytocin som är ett må-bra-hormon och adrenalin som är ett stresshormon som får hjärtat att pumpa snabbare så att vi kan fly vid fara och gör att vi orkar mer när vi behöver mer kraft.

Chakrana sitter utmed ryggraden från huvudets topp, kronchakrat, till baschakrat mellan våra ben. De är på så sätt inte bara förbundna med endokrina körtlar utan också med vårt centrala nervsystem och alla våra livsviktiga inre organ. På samma sätt som alla våra organ i kroppen är olika med olika vibrationsfrekvenser har också varje chakra en unik vibrationsfrekvens, en hastighet som de rör sig i. Det är därför vi t.ex. kan påverkas av färger vi använder, för olika färger har olika vibrationsfrekvenser som också kan relateras till chakrana och vad de står för.

Hjärnans nerver står i kontakt med olika sinnesorgan, muskler och körtlar. Ryggmärgens nerver kommer ut från sidohål i kotorna utmed hela ryggraden. De står i kontakt med hud, rygg och säte de försörjer bröst, buk, bäcken och extremiteter. Nervsystemets funktioner bygger på nervcellernas reaktioner. Det kan vara kemiska processer inom oss eller att vi drar bort handen från en varm platta i tid.

Man talar om två olika sorters nervsystem inom oss. Det somatiska nervsystemet som styrs av vår vilja som kroppsrörelser; jag lyfter nu min arm. Samt det autonoma nervsystemet som är oberoende av vår vilja som hjärtverksamhet och matspjälkning eller att vi drar bort handen om vi lägger den på en varm platta. Vid obalanser kan det bli direkta känsloreaktioner, olustkänslor. En person som varit med om krig kan så fort de hör en hög smäll reagera som om det var bomber som släpptes från himlen. Trots att man befinner sig i ett fredligt land så finns minnena kvar inom dem från det krig de varit med i.

Det kanske räcker att de hör ordet krig eller ser en tankvagn på tv så triggas gamla minnen igång. Allt vi upplevt tidigare blir referensramar för vårt undermedvetna att agera från för att skydda oss.

De endokrina körtlarnas hormonproduktion styrs oberoende av vår vilja de påverkas av den övriga processen som pågår i kroppen.

Därför blir också din personliga tanke skapande och kan påverka hormonutsöndringen på lång sikt. Om du väljer att bli upprörd kommer olika kemiska processer att aktiveras för att stödja en ökad puls. Om du väljer en mjuk och behaglig tanke så startar andra kemiska processer i kroppen för att stödja din lugna puls.

På så sätt kan man genom att bli mer medveten om hur man tänker. Men också påverka processerna i den fysiska kroppen som i sin tur påverkar det subtila energisystemets flöde. När vi ger Reiki och slappnar av så ökar utsöndringen i kroppen av må-bra-hormoner. När vi får Reiki upplever vi det som en lyckokänsla och känner värme inombords.

Man kan likna denna process vid en rörelse: vi har ständigt en inre rörelse som pågår genom vårt sätt att vara, tänka eller handla både medvetet eller omedvetet. Samtidigt pågår det en yttre rörelse i omvärlden omkring oss. När den inre och den yttre rörelsen är i samklang mår vi bra och upplever inga bekymmer. Men när dessa inte är i samklang kan vi uppleva oss avskilda från antingen den yttre eller den inre rörelsen.

Ofta är det då vi får olika sjukdomar och andra problem. Jag tycker om att kalla detta flöde kosmiskt flöde och det är för mig livsenergi, Reikienergi.

När vi arbetar med Reiki påverkar vi cellminnen och låsningar som sitter direkt i kroppen genom den handpåläggande fysiska kontakt då vi sänder livsenergi. Men vi påverkar också nervsystemet och de endokrina körtlarna när vi förstärker Ki-energin i chakrana. 

I kroppen finns tolv huvudmeridianer. Utmed varje meridian sitter små chakran, energipunkter i hela kroppen (akupunkturpunkter).

En akupunktör kan styra energierna i meridianerna genom att denne sticker in nålar som påverkar genomströmningen i meridianen.

Metall leder energi och därför kan en akupunktör dra in livsenergi som finns i rummet till i en viss punkt med hjälp av metallnålar. Genom akupressur och energimassage kan vi också påverka dessa punkter direkt. När vi ger Reiki använder vi våra händer för att spåra obalanser i kroppen genom att vi kan känna var det är kallt eller varmt, vi använder tekniker som Byosen och Reiji ho eller Reikipositionerna. Vi använder händerna istället för nålar för att leda in livsenergi.

En kropp i fullständig balans har dessa huvudmeridianer i balans. Huvudmeridianerna har små trådar som strålar ut i hela vår kropp, kors och tvärs, dessa trådar brukar jag kalla energitrådar. Alla tankar vi tänker och känslor vi känner är energitrådar som finns inom oss. Man kan också tänka sig dem som ett nätverk av energi vi är uppbyggda av.

Vi kan förstärka dessa energitrådar genom att vara medvetna om vad vi tänker och känner. Då kommer det att påverka kroppens meridianer och de kemiska processerna. De olika meridianerna har olika rytmer eller frekvenser. Tänk dig att du lägger ett päron, en banan, ett äpple och några vindruvor på bordet. Dessa ser olika ut, smakar olika och har olika former.

På samma sätt är det med chakrana och meridianerna, de har stora olikheter i sina rytmer och frekvenser. Och dessa påverkar vårt fysiska och psykiska tillstånd olika.

Som du förstår är människan en komplicerad ”apparat” om man ska analysera oss bit för bit. Alla händelser inom oss är viktiga som en del av vår personliga helhet. Energianatomin påverkas av vårt sätt att tänka, känna och handla det är därför vi kan arbeta med olika alternativa metoder för att skapa större välmående inom oss.

Det skulle vara en omöjlighet att göra ett komplett fysiskt och subtilt schema över hur människan fungerar. För det skulle innefatta varenda människas erfarenhet som finns på jorden.

Att kunna göra det är uteslutet. Men man kan se gemensamma mönster att vissa händelser påverkar vissa chakran mer osv. Men man ska inte generalisera vilka problem som sitter i chakrana för det finns flera dimensioner av olika problem.

Genom att lära oss att tolka och förstå våra sju vanliga chakran kan vi också lära oss mer om oss själva och andra människor. Det utvecklar vår förmåga att förstå det subtila energisystemet. När vi upplever en obalans av något slag hos en annan människa kan vi, genom att se på det specifika området som obalansen finns på, också tala om vilket chakra det hör till. På så sätt är det egentligen lätt att läsa av en människa beroende på vilka chakra som är i obalans. För området där problemet finns har ett gemensamt mönster med chakrat som hör till. Akupunkturen har sammanställt gemensamma mönster på kroppen för olika sjukdomar och problem. Det är efter dessa mönster som en akupunktör arbetar och vet var denne ska sticka nålarna. En Reikiterapeut får lära sig att känna detta intuitivt. Hayashi och Usui, både Japanska Reikilärare har gjort egna scheman där de föreslår vissa Reikipositioner för vissa problem. Det finns därför ett visst system om man vill lära sig att följa det då du ger Reiki till vissa positioner då du vill behandla en viss sjukdom. Men det går lika bra att använda positionerna och lita på det intuitiva flödet

Reikikurser och utbildningar

Från boken, Reiki naturligt helande och mjuk beröring, ISBN  978-91-979693-6-9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

ett − 1 =

Kroppens subtila energisystem
Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta.