När andliga metoder blir en handelsvara

Varje ögonblick bär sin egen själ
16/07/2023
NY BOK!
28/07/2023
Detta är något jag sett genom åren man tror att den metod man lär sig är en handelsvara. Du lär dig något och i nästa steg ska du automatiskt lära det vidare och tjäna pengar på det. Men ingen kommer att leva eller överleva i en affärsverksamhet om du gör det helt till en handelsvara. Du behöver passion och nyfikenhet för att lära och lära ut. När vi går på universitet så studerar vi under många år för att lära oss en färdighet. Med andliga metoder så tror många att det räcker med en initieringen, en online-kurs en helgkurs och sedan kan man ta metoden och lära den vidare. Det är en stor brist på kunskap inom branschen för andlighet, hälsa och välmående och mycket skrap på ytan. Att må bra och ha god hälsa är betydligt större ska du veta, en god hälsa enligt WHO (världs hälso organisationen) är ett fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom det slog man fast redan 1948. Hälsa är därför ett mångdimensionellt begrepp som man lätt glömmer idag och speciellt när man gör Reiki och andra metoder till handelsvaror. I Sverige strävar vi efter att vården ska vara jämlik men i USA och många andra länder i världen är inte hälsa genom sjukvård en självklarhet utan bygger på ekonomiska möjligheter. Men hälsa är mycket mer än sjukvård och där kanske andra länder ligger före oss.
Om du lärt dig Reiki 2018 och utbildat 400 elever då är det en handelsvara och inte ett långsiktigt lärande för att få en god hälsa hos dina elever. Jag ser ofta att man gärna talar om hur många man utbildat i Reiki och vill att den som läser det ska känna “wow” men i själva verket är det reklam och Reiki är en handelsvara. Jag har mött människor som lärt sig steg 3 i Reiki och helgen efter börjat utbilda utan att egentligen ha någon erfarenhet, då är det en handelsvara. När jag lärde mig Reiki så visste jag direkt att detta ville jag lära vidare för jag kände effekterna men trots det praktiserade jag Reiki i 6 år innan jag själv lärde mig steg 3. Men det var annat i början på 90-talet idag rekommenderar jag steg 1,2,3 eftersom det bli ren helhet du kan jobba med dagligen och det hjälper dig i kombination att förstå hur du kan använda de olika graderna i Reiki i ditt eget liv men inte som handelsvara. För mig är att lära ut Reiki en djupare innerlig process att med glädje få dela med mig av mina erfarenheter. När man kan lära sig något ena veckan och lära ut det nästa då är det en handelsvara. I alla metoder jag lär ut så får alltid mina elever möjlighet att använda metoderna för ett livslångt lärande. För lärandet till god hälsa är fysiskt, mentalt och socialt för att uppleva ett större välbefinnande kan du inte lära dig på en helg, på ett år utan det är ett livslångt lärande. Du kan vara sjuk, ha diagnoser sakna vissa delar av din hälsa och ändå använda Reiki som ett hjälpmedel. Att praktisera Reiki innebär inte att vara kärnfrisk eller ha den perfekta kroppen och psyket utan att ha hittat en personlig metod som hjälper dig i din dagliga strävan efter hälsa. En strävan alla har men inte alltid tänker på att de faktiskt har det. Det är därför läraren är viktig för läraren behöver ha gjort det åtagandet till lärande själv. Jag lärde mig många av de berörings metoder jag praktiserar idag redan för 30 år sedan. Jag har dagligen använt dem, praktiserat dem på mig själv och andra och varit nyfiken på att lära mer om dem. Det gör att jag idag när jag lär ut både mediumskap, Reiki eller metoder för personlig utveckling har praktiserat dem själv under tid och vet att de fungerar väl. Det har också gjort att jag har ett rikt skafferi att möta klienter och elever med. Den bästa läraren har alltid varit alla de elever, klienter och kunder jag mött i kombination med mina egna dagliga andliga övningar. Vi har ju alla olika behov och jag har blivit en problemlösare med erfarenhet genom åren något man kan bli genom flera av de metoder jag lär ut.
Har du frågor kring ditt liv så kan det faktiskt räcka med att läsa min bok Akasha-biblioteket för att lära dig var du hämtar dina egna svar. Klarar du inte det då behöver du lära dig något om dig själv för att komma till en plats i livet där du kan klara det. Det är också därför jag inte tycker att spådomar hör hemma hos en människa som är intresserad av att lära känna sig själv och utvecklas. Det bör istället vara vägledning, rådgivning eller coaching som hjälper människor att se och ta egna beslut kring sitt liv inte siare, spådomar och andar. Människor som söker sig till siare, spådomar och andar är ofta sensationssökande och inte på en plats i livet där de valt riktigt lärande -ännu! På många hemsidor när man läser om Reiki och effekterna av Reiki tex så utlovas det väldigt mycket positiva effekter. Ibland undrar jag om de som skriver det själva upplevt det eller om de skriver det för att andra skriver det. För alla positiva effekter uppradade på en Reikisida gör att Reiki blir en handelsvara. Det står alltid att Reiki har dessa effekter men det står inte att du bör hängivet lära dig leva Reikiprinciperna .Inte heller att du ska avsätta tid varje dag och ge dig själv dalig Reiki för att nå dit. När man glömmer att skriva det då blir Reiki en handelsvara. Det är skillnad på att ha praktiserat Reiki i 1 månad, 1 år, 5 år, 10 år, 30 år dagligen men vi kommer trots det att ha olika erfarenheter beroende på tid vi praktiserat för vi har olika behov vi praktiserat Reiki för. Det är därför jag lärt mig mycket om Reiki genom de elever som praktiserat Reiki och fått resultat. 2023 har jag lärt ut Reiki i 27 år och det är lika roligt, nästan mer spännande idag än när jag började. Det blir alltid nya utmaningar med Reiki och möte med människor med andra liv än det jag har eller har erfarenhet av. Många skriver “Köp en Reikibehandling eller Reikikurs av mig så får du “den här” effekten” vilket gör att många känner sig lurade, de slutar använda Reiki eller tro på Reiki´s effekter. “Reiki funkar inte” eller “Reiki tillhör dimension 19” det finns ingen ände på idéer kring vad den levande energin omkring oss kan tilltalas som. Det blir så när man gör lärandet av Reiki till en handelsvara och inte till en holistisk metod att praktisera dagligen för andligt och personligt växande. Det är också därför jag ofta rekommenderar människor att lära om Reiki igen hos mig för att börja lära istället för att bli lovade guld och gröna skogar. När Reiki blir en handelsvara så tror folk att man kan köpa sig hälsa online eller via en behandling och ingenting är mer fel. Många som lär sig Reiki får lära sig Reiki på 2 dagar eller några veckor online. Jag förebygger det genom att jag har en facebook-grupp för de som gått Reiki, regelbundna Reikiträffar ( 6 ggr per år ) för de som vill lära och fördjupa sina kunskaper om Reiki. Men man säger att 98% av alla som lär sig Reiki de lär sig Reiki just för att det är en handelsvara inte för att de verkligen vill lära och nå djupare insikter om sig själva. I Sverige säger vi livsenergi, i Sydamerika hos Qeero indianerna säger man Ayni den levande energin som sammanbinder oss allt levande med varandra, vi kallar den Reiki. Läs mer här om Reiki och betydelsen av ordet Reiki
När andliga metoder blir en handelsvara då startar det många Reikiföretag som kommer upp som en sol men landar platt som en pannkaka och funkar inte. För människor märker om du har erfarenhet av Reiki eller bara lärt dig Reiki som en handelsvara. När Reiki blir en handelsvara får den tyvärr dåligt rykte, för den lever ju inte upp till förhoppningarna som handelsvaror har. För att hjälpa mina elever att praktisera Reiki metod har jag årsprogram, och Reikiträffar som jag skrev och fortsätter att skriva böcker om Reiki från ett Reikiperspektiv då och då pratar jag med elever eller delar något på Reikipodden. Jag har arbetat med MediReiki® sedan 2018 när jag varumärkesskyddade titeln. Men började redan 2006 att se hur det rent praktiskt skulle kunna fungera med medicinsk Reiki i Sverige. Det är lång tid jag lagt på att utforska området, nu ser jag att det dyker upp helgkurser för att lära sig “medicinsk Reiki i Sverige” och då är vi tillbaka att även medicinsk Reiki håller på att bli en handelsvara i Sverige. Det var just därför jag skapade varumärket för att ge medicinsk Reiki i Sverige en kvalitetssäkring. Du kan läsa mer om kursen här de som gör detta ordentligt de går steg 1,2,3 i Reiki sedan lika länge till i MediReiki® vilket innebär att de vet hur de hanterar Reiki i vård och omsorg, men de behöver fortfarande öva och lära sig hålla den formen. Men det handlar om att lära också, går du på universitet så lär du dig hela tiden nya saker kring det ämne du studerar under flera år. Jag har gjort detsamma för att hjälpa mina elever. Jag har studerat alla Reiki med efternamn som finns runt om i världen och kunde konstatera att det bara är handelsvaror utan att nämna några namn på de Reikimetoderna. De finns i överflöd i Sverige också. Men jag lärde mig också riktig Reiki från japan som jag kallar det, av lärare som är japanska och kan den japanska kulturen och som dessutom kan läsa japanska skrifter. Det gav mig helt nya perspektiv på Reiki som andlig utvecklingsväg och vad som krävs för att få hälsa i livet, vad hälsa är och hur jag med Reiki kan arbeta för hälsa. Det har jag stor nytta av idag när jag möter elever som har så många diagnoser, problem, ohälsa men som inte ger upp utan förstår att daglig hälsa är något du också dagligen bygger på. Det är därför jag brukar skoja och säga att jag rest jorden runt flera gånger för att förstå Reiki, men framför allt genom egen praktik där jag alltid använder Reiki för att lösa problem jag möter i det dagliga livet. Men det visar också mig själv hur lång väg jag själv har till perfekt hälsa, speciellt nu då jag lever i en fatigue ( trötthet) efter cellgiftsbehandlingar. Hälsa är verkligen en definition på välmående och innehåller så många delar. Om du använder Reiki som en handelsvara då har du aldrig fått insikt om vad Reiki är eller vilka fördelar Reiki kan ge dig. Min erfarenhet är att om du använder metoder som handelsvaror på samma sätt som du handlar på mataffären så får du ingenting som stannar kvar hos dig. Det blir en förgänglighet du bara konsumerar och kommer inte att se dina verkliga behov. När jag utbildar dimensionella medium då kommer människor till mig och är så fulla av lust att lära exakt så som det ska vara. De ser på det okända på tv, de läser tidningen Nära men när de gått den dimensionella utbildningen eller en längre utbildning hos mig då inser de att mediumskapet, det okända är en handelsvara. De kan se och förstå skillnad på esoterisk (dold) kunskap och äventyret med det okända. Vi har intresseföreningar i Sverige både i Reiki och i mediumskap som är intresseföreningar utan krav på förkunskaper eller kunskap. Människor delar samma intressen på samma sätt som man gör i en fotoförening eller fotbollsförening. Men någon genuin kunskap till den som är med eller en högre kunskap till människor utanför föreningen kan de inte erbjuda. En djupare kunskap och insikt som går att få när du lär dig på rätt sätt och som alla vet idag krävs det minst 10000 timmar för att du ska kunna säga att du är bra på något. Det handlar inte om mediumskap eller det okända utan om att du som elev när du går en kurs hittar dig själv, ser dig själv, och börjar förstå vilka unika gåvor du bär på som du kan förädla. Du ska bli mer medveten om din egen andliga praktik varje dag och vad den bör innehålla. Vad du behöver för att uppleva hälsa fysiskt, mentalt och socialt och dela intressen i en intresseförening eller göra något på fritiden säger bara “vi har gemensamma intressen”.
Har du gåvan att vägleda dimensionellt då kommer du att sluta på kosmiskkunskap.se för att hjälpa andra. Men alla har inte gåvan, alla är inte ämnade för att att bli medium och ett exempel ytterligare på det är alla facebook-grupper där man ska swisha 50 kr för att få svar på en fråga. Då är problemlösning en tillfällig handelsvara. Det värsta jag sett hittills är de som utbildar online utan lärare att tala med för några hundralappar i månaden för att efter ett halvår dela ut ett diplom i mediumskap och säga: “varsågoda att hjälpa människor nu och förmedla information från andarna” Ett medium ska finslipas i de unika gåvor varje elev själva har, det kan ta ett år men det kan också ta många år för det behöver man fysiska lärare som gått steget före, därför lär jag inte ut mediumskapet online utan fysiskt och via ZOOM med många praktiska övningar. Rening och rensning har ingenting med mediumskapet som jag ser det att göra, lika lite som andra sidan eller spökjakter. Elever som gått den esoteriska utbildningen hos mig förstår skillnaderna efter ett år. Mediumskap är ingen handelsvara, inget där någon kan allt, utan mediumskap handlar om att hitta sin förmåga eller att lära känna sig själv mer. Att sia är inte detsamma som att se dimensionellt, den som ser framtiden och siar är inte klarseende för den som är klarseende och verkligen kan “se” den kan se alla dimensioner och varelser i alla dimensioner. Kommunicera med dem som du och jag kommunicerar fysiskt och detta är en typisk handelsvara idag att människor tror de får dessa förmågor i mediumskap fast förmågorna till klarseende är medfött. Att vara “den som ser” är inte detsamma som att vara klarseende det är stor skillnad på det för de flesta använder sina kännande kroppar och tolkar det som de känner. Inspelade video online för att förstå klarseende bättre När du kan själv kan du visa andra. Jag tycker personligen det är bättre att lära människor att hitta och hämta svaren inom sig själva och bli självständiga och inte beroende av andras filter. Det utesluter inte vägledning eller rådgivning men det utesluter att andra sitter med svaren på dina livsfrågor. Den sinnliga kunskapen kan du inte lära på universitet eller genom att gå kurs det är insikter som kommer inifrån dig själv. Sinnligkunskap kom till mig på 90-talet för mig handlar det om att alla människor har sinnen som inte syns utanpå och det finns en kunskap vi alla kan dela. Det är Sinnligkunskap för mig. Det är också något du behöver hitta själv inom dig förstå, dina sinnen och samarbeta med alla dina sinnen som inte syns utanpå. Kunskapen är det vi alla kan dela och det är därför kunskap som man använder sig av på universitet innebär att det jag kan göra, kan andra göra vi kan dela något gemensamt. Det går inte att göra Sinnligkunskap till en handelsvara eftersom det bygger på ett eget arbete. Det sinnliga hos dig kan du bara uppleva själv, för jag kan inte känna vad du känner, jag kan inte känna dofter som du gör, jag kan inte uppleva världen genom dina ögon, men jag kan vara nyfiken på hur du upplever din sinnliga värld. Jag kan dela mina erfarenheter av att ha gått vägar du just börjat vandra. Men vill du ha ett resultat behöver du tålamod och fortsätta att utforska de vägar som öppnats åt dig.
För att inte göra Reiki till en handelsvara eller den dimensionella kunskapen så valde jag att dela med mig av mina erfarenheter genom mina poddar. Godbitarna är förstås sparade till kurserna i det direkt mötet med mina elever jag bloggar och har inte så mycket att säga om jag inte får en direkt fråga där man vill ha mina reflektioner. Summa sumarum – du kan inte ladda ned kunskap efter 2 dagar, kunskap är något du förvärvar genom att studera, utforska, undersöka, sätta i sammanhang dagligen i ditt liv tillsammans med dina sinnen och erfarenheter. Det är också personlig utveckling för mig. Solkarina Sinnligkunskap http://www.medireiki.se http://www.solkarina.se http://www.sannessens.se digital kursgård Esoterisk rådgivare och dimensionellt mediumskap https://solkarina.se/produkt/esoteriskt-radgivare-och-dimensionellt-medium/ Reikikurser https://solkarina.se/produkt-kategori/reiki/ Instagram: http://www.instagram.com/solkarina.se Facebook: http://www.facebook.com/Sinnligkunskap Youtube: https://www.youtube.com/user/sinnligkunskap/videos

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

två × 1 =

När andliga metoder blir en handelsvara
Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta.