Karmas 4 nivåer

Änglabudskap vecka 45
08/11/2021
Tolka färgernas betydelse i våra liv
11/11/2021

Ur boken psykometri och energiavläsningar medial utveckling steg 1

Karmas fyra nivåer påminner mig om cirkeln eller medicinhjulet som indianerna har. Vi behöver ha en bit av dem alla för att känna oss hela som människor. Men när vi står i någon av de olika bitarna ser vi världen i olika perspektiv utifrån den plats vi står på. Karmas fyra nivåer hör också samman med den fjärde dimensionen och hjärtat. Vi lever i en speciell tid just nu där vi kommer att avsluta en kosmisk epok och påbörja en ny.

Vi människor står i och lever alltid utifrån någon av de fyra karmiska nivåerna. Det innebär att vi ser verkligheten olika beroende av vilken av de fyra karmiska nivåerna vi befinner oss på. Jag tycker att ett medium ska kunna se vilken karmisk nivå denne själv är på.

För om mediet kan göra det förstår mediet också sina förmågor och begränsningar. Ett medium på den första nivån är ett medialt medium men ett medium på den fjärde nivån är ett andligt medium.

Vi går i en utvecklingsprocess från den första nivån till den andra, från den andra till den tredje och från den tredje till den fjärde nivån. Den som står på den tredje nivån kan utan svårigheter ge råd och tips till de som står på samma nivå och på nivåerna under sig alltså nivå ett och två. Så målet för alla medium bör vara att kunna stå på den nivå de behöver för att kunna möta en klient där klienten befinner sig. Du vet att du lyckas med det när klienten upplever det som om du är en av de få som förstår dem eller har förstått dem.

Fundera på följande, hur ser du och andra människor på miljöförstöringar, äktenskap, mördare, barnuppfostran, rättvisa utifrån på de fyra olika nivåerna?  För att bli hela som människor och bli ett bra medium måste vi kunna se och vägleda människor igenom alla de fyra nivåerna. Om vi tror vi klarar av alla fyra nivåerna när vi inte gör det kommer vi att ge fel vägledning till människor. Jag är övertygad om att du kan se skillnaden och den kunskap som finns på de olika karmiska nivåerna. Då kan du också se att de olika nivåerna har olika grundbehov.

  1. Arbetar med det egna jaget
  2. Arbetar med familj och vänner, människor i det egna landet
  3. Arbetar globalt med alla människor på jorden
  4. Arbetar i ett kosmiskt perspektiv med planeter och andra varelser

Karma är en prägling och bygger på tidiga händelser. Det kan vara något du gjorde igår som får konsekvenser idag. Det kan också vara något dina föräldrar gjort eller någon gjorde för flera hundra år sedan i släkten, i staden du bor eller på jorden. Man kan säga att vi alltid är en produkt av det gemensamma förflutna.

Karma är en naturlig del av livet. Skulle inte karma finnas skulle inte mänskligheten utvecklas och evolutionen skulle inte fortgå. Vi skulle då befinna oss i ett vakuum av icke-utveckling. Därför är inte någon av de karmiska nivåerna bättre eller sämre för de fyller alla sin funktion.

För mig är karma en viktig del av evolutionen och evolutionsutvecklingen, nämligen att allting förändras och är föränderligt. Det tema du bär med dig är mer skapat ur slumpen och tillfälligheter som naturligtvis går hand i hand med ditt karma. Ditt karma är ödesstyrt då det påverkas av en tidigare handling. Den du är och de präglingar du har tar du automatiskt med dig till nästa generation. Det kan därför ta flera generationer för att förändra en prägling eller ett mönster. Du är påverkad av det liv som dina förfäder levde och de beslut som de tog oavsett om du vill det eller inte.

Du har liksom fostrats in i deras värderingar och det är karma som sitter i under många generationer. Därför finns det aldrig något dåligt i karma utan det är helt enkelt något vi ärver. Karma är en del av evolutionens utveckling där tidigare erfarenheter skapar framtida och karma är något alla människor har gemensamt det är aldrig personligt.

När vi ska vägleda människor är det bra att känna till de fyra olika karmiska nivåerna och deras vibrationer. För din klient kommer att vara i någon av dem lite extra mycket. Om du kan se vilken karmisk nivå din klient befinner sig på kan du också ge dem bättre rådgivning. För att vara ett andligt medium bör du kunna hantera alla fyra nivåerna.

På första nivån har du det personliga jaget. En människa som befinner sig i det personliga jaget kan bara se sig själv. Den enda som är viktigt för dem är de själva och personen kan bara ta hand om sig själv. Ett medium i det personliga jaget behöver tala om för alla hur duktiga de är. De vill gärna tala om sina bedrifter. Fundera över vilken typ av medium den här personen blir.

Det är ganska vanligt att ett medium som befinner sig i det personliga jaget använder sitt eget personliga namn när de marknadsför sig själva. De ser sig själva som väldigt kompletta. En människa i det personliga jaget känner sig ofta som ett offer när något inte går deras väg. De kan lätt tro att de har rättigheter utöver andra.

De talar i jag-form om sig själva men på en nivå där de är lite viktigare än alla andra. Den här personen har precis upptäckt sig själv och att denne har olika förmågor som de vill utveckla. En person som är här har mycket svårt att ta hand om andra människor.

På den andra nivån kan man ta hand om människor i sin närhet. Därför hör familj och vänner till denna nivå. Vi har möjligheten att ta hand om andra och bygga relationer med andra människor på en demokratisk grund. Den här personen ser hur andra mår och har en idé om hur de ska göra i olika situationer, de har lätt för att använda sig av sina egna erfarenheter. Fundera över vilken typ av medium den här personen blir.

Ett medium på den här nivån är mycket trygg med sig själv och delar sin egen trygghet och erfarenhet med andra människor i sin omgivning. Den här personen rör sig i mindre kretsar i den lilla staden de bor i. Den här personen kan grubbla mycket över relationer och ha olika relationsproblem. Personen lär genom sina misstag och är i en utvecklingsfas. När någon går från den första karmiska nivån till den andra byter man ofta yrke, partner, intressen och vänner.

På den tredje nivån bryr personen sig mycket om omvärlden. De är delaktiga i vad som händer i omvärlden. De tänker verkligen på att handla rättvisemärkt. Ett medium på den tredje nivån vet att om du mår bra påverkar det alla människor på jorden. Därför lever den här personen ett väldigt medvetet liv både till omvärlden och till sig själv. Fundera över vilken typ av medium den här personen blir.

Ett medium på den tredje nivån ser alltid lösningarna i omvärlden och personifierar sig inte med sitt mediumskap. Ett medium på den här nivån har ett företagsnamn som associerar med budskapet de vill förmedla. En person på den tredje karmiska nivån njuter av att lära sig och kan lära sig av allting de möter i livet. De kan be om ursäkt när de har fel och inser att göra fel är något som alla gör mer eller mindre. Det är av misstagen man lär.

På den fjärde nivån är personen medveten om den kosmiska balansen, förstår karma och hur teman fungerar. Den här personen kan se sammanhangen och hur allting hänger samman i de tre andra karmanivåerna. En människa på den fjärde nivån kan se sig själv utan skuggor och dömer ingen. Ett medium på den fjärde nivån är bra på att sätta gränser. Fundera över vilken typ av medium den här personen blir.

Det medium som är på den här nivån kan möta människor där de är. Det här mediumet har inget problem att vägleda och hjälpa människor på de tre andra nivåerna. Det är den här nivån du som medium ska sträva mot. För att vara på den fjärde nivån som också är hjärtats nivå och den fjärde dimensionen bär du en stark vilja och kärlek till allt inom dig. Du vet att du är här för att utföra en uppgift och du utför den dagligen utan att klaga. Den här personen kan se och överblicka innan de tar beslut. En person på den här nivån har inga egna frågetecken och kan använda sin viljekraft fullt ut.

När du arbetar som medium är det bra att du vet var du hör hemma i de karmiska nivåerna.

För du kommer då att förmedla information till dina klienter från den nivå du själv befinner dig på. Du attraherar klienter som behöver det som just du kan förmedla.

När du förstår alla fyra nivåerna kan du pendla mellan dem. Det är då du blir ett riktigt bra medium och det jag kallar för andligt medium. För då kan du egentligen hämta alla svar du och andra behöver. Du kan även läsa av var klienten befinner sig i sin utveckling just nu för att hämta in den perfekta informationen åt dem. Det är ju ingen idé att få en människa som är på den första karmiska nivån att förstå vikten av att respektera och se det globala perspektivet. Först måste de lära sig den respekten för sig själv och människor i sin omgivning.

När du kan se det här som medium kan du stötta människor att ta steget vidare där de står just nu. Våga vara ärlig mot dig själv och var du står i den karmiska balansen så gör du det bästa jobbet. Sträva efter att förstå och möta människor på alla fyra karmiska nivåerna.

Öva på att sitta ned och tona in på en klients olika karmiska nivåer och skriv ned den information du får. Vad är det som känns viktigt på respektive nivå för din klient att få information om? Vilka intryck, bilder, känslor eller annat får du genom att tona in på klientens olika karmiska nivåer? Tolka sedan den känsla som finns i den information du får.

Jag tror vi kan pendla mellan de olika fyra nivåerna under en dag beroende på vad vi gör just nu.

Utbildningen till Esoterisk rådgivare & Dimensionsmedium & Änglamedium

Boken psykometri och energiavläsningar köper du här

Du kan också lyssna på en podd där jag pratar om samma ämne

 

Solkarinas sidor

Home

Home

http://www.sannessens.se

Instagram: http://www.instagram.com/solkarina.se

Instagram http://www.instagram.com/medireiki.se

Facebook: http://www.facebook.com/Sinnligkunskap Youtube: https://www.youtube.com/user/sinnligkunskap/videos

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

18 + 7 =

Karmas 4 nivåer
Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta.