Är du en fri själ?

Digital kursgård
04/03/2022
Att läka det oläkta inom oss
13/03/2022

Vad är en fri själ?

Jag vill börja med att förklara vad holistiskt är. För om du har ett holistiskt tänkande så använder du dig inte av färdiga former. Det holistiska tänkandet är den kunskap som kommer inifrån en människa och ut, vilket innebär att vad var och en av oss behöver kan man inte sätta i en form. Det är bara du själv som vet dina inre behov. Vi kan inte följa ett färdigt recept och sedan upprepa det om och om igen för samma resultat. Det är inte holistisk hälsa. Men många har svårt att referera till holistisk hälsa då man gärna använder former. Om du gör så som du gjort tidigare är det inte holistisk hälsa.

Chakra är en form därför att det finns en tydlig struktur vad varje chakra betyder och vad det symboliserar. Horoskop,  astrologi och psykologi är statiska former för visa kopplingar, vissa sammansättningar ger ett förväntat resultat. Om du litar helt på astrologi så följer du en liten, liten form i det stora kosmos styrd av solen, planeter och stjärnor i vårt begränsade område. Om du låter chakra styra dig så omfattar även det en bestämd liten form som även den kommer att styra dig. Dessa former ska bara användas under din resa att lära känna dig själv och den just du är.

Är du då en fri själ?

Jag har gjort flera djupdykningar i Veda och de Vediska skrifterna, tillsammans med fantastiska lärare och Gurus det jag lärt mig är att det är bara tolkningar. Så beroende på vad du har för inpräntade former så kommer dina tolkningar av astrologi, horoskop, Veda, yoga, akupunktur, och olika metoder mm att forma den verklighet du ser. Därför att du behöver en form för att förstå och kunna hantera din verklighet.

Det är inte heller holistisk hälsa.

Själv använder jag tarotkorten för att tolka, vägleda, sia ”spå” åt människor därför att tarotkorten har just en bestämd form de arbetar utifrån. Det gör att man som med alla andra verktyg kan få mer kunskap om vad själen behöver för att bli mer strukturerad. Det är därför tarotkorten kan svara på frågor som rör kärlek, arbete, pengar, hem och familj för tarotkorten är former för själens fysiska funktion och inget annat. Människor som bara är där sitter vanligtvis fast i en form som tarotkorten har och det är för mig inte en fri själ. Tarotkorten är för mig ett verktyg för att hjälpa och guida i det fysiska medans Reiki hjälper mig och människor att guida medvetandets väg till upplysning i det fysiska och i själen. Under mina kurser är den inneboende kunskapen viktig hos människor, den egna inre kunskapen inte de former de kan lära sig i världen utanför.

Så alla dessa former, astrologi, horoskop, siffror, veda och yoga, för att inte tala om alla metoder där du ska knacka, affirmera, attrahera, psykologi, kbt osv är också former. Alla former är en gång i tiden konstruerade i vårt mentala mindset och de är alla Atlantisenergierna. Vi lever fortfarande i Atlantis energier eftersom människor inte lärt sig att balansera former med flöde. Atlantis är former och Lemuria är flöde – hjärna och hjärta.

Varför behöver människor former?

Former handlar helt och hållet om våra lägre energier. Vår fysiska kropp har en bestämd form därför att den fungerar enligt ett biologiskt schema. Det innebär att vi kan forska och göra evidensbaserade utforskningar på olika problem i kroppen. Men det är inte sanningen om oss människor det är bara sanningen om vår fysiska kropp vi kan forska på. Det är vad hela vår västerländska medicin handlar om och därför är det ingen ide att klaga på läkaren som inte ser de själsliga bitarna av dig för de är inte skolade för det. Då behöver du en psykolog eller KBT terapeut som ser till det själsliga alltså dina tankar, känslor och din livsupplevelse. Desto mer former du fastnar i desto mer psykolog och KBT kommer du att behöva fast bäst är tycker jag klassisk japansk Reiki.

Inom den traditionella medicinen hittar man alla de former man genom personlig erfarenhet varit med om det är så det bildas en medicinsk eller själslig kunskap baserat på enskilda erfarenheter. Faran här är att man drar alla över en kam, tex alla kan använda kolloidalt silver för ett visst problem, alla kan använda Ayur Vediska kunskaper, alla kan äta samma vitaminpiller så blir det bra! När en person gjort en erfarenhet så tänker man att det ska funka för alla. Faran med det är att du går in i fler former än du kanske behöver egentligen. Det bästa är om alla själva kunde känna in vad de behöver inte låter andra känna in vad de behöver. Desto fler former människor har desto mer vet du egentligen att de är i huvudet och hjärnan. Du vet hjärnan är som en hårddisk som lagrar erfarenhet och har ingen som helst kontakt med fältet av information som finns i hela kosmos det har vårt hjärta.

Det är inte holistisk medicin  att använda former och det frigör inte din själ.

Den fria delen av oss människor är just vårt medvetande många kallar det ande eller ljus. Desto mer medvetande du har i din kropp desto mer kommer du att släppa på begränsade former. Den fria själen är därför inte beroende av familjen historia för den tillhör formen, den fysiska kroppen och själen. Den fria själen respekterar och älskar familjens historia för det är ju genom den som de kommer men de är inte familjens historia. Medvetandet är inte dina rötter i den fysiskt manifesterade världen.

Den fria själen fastnar inte i horoskop och astrologi som enbart rör de planeter som finns i vårt solsystem. Ett tips är att se till hela vintergatan, hela universum, alla olika universum och hela kosmos. Om du då fastnar i horoskop och astrologi vad kan du lära dig om ditt medvetande då? Det enda du kan lära dig är det som själens kunskap bär – om vem du är just nu här på jorden. Detta är vad den esoteriska utbildningen handlar om, eller Sann Essens där vi fokuserar flöde och Nefertiti kosmisk healing® som faktiskt lär oss att gå utanför formerna med de inkopplingar vi gör på kosmos.

Vi människor utvecklas i olika faser. Den första fasen är att lära känna sin egen kropp och hur den fungerar. När den är hungrig, vad den vill äta, hur den vill sova, röra sig och var den trivs och inte. Den andra fasen är just den där många människor sitter fast och fastnar resten av livet. I olika former genom metoder, tankesätt, siffor, sin historia, tidigare liv, andliga guider, de säger att ”formen” är sanningen men förstår inte att det är en form som egentligen begränsar dem.

Den tredje delen är den jag kallar flöde och det är där medvetandet finns. För att medvetandet ska växa måste vi släppa taget om formerna för att se vilka vi är då. Sedan kan vi medvetet välja former för kroppen ska ha det bra och för att själen ska ha det bra. Men medvetandet behöver ingen form utan kan flöda fritt genom dig, genom hela vintergatan, alla planeter här och i andra stjärnsystem, andra universum och hela kosmos. När medvetandet flödar fritt så bryr du dig mindre om vad andra tycker.

Uppvaknandet för mig är att se denna treenighet och det kräver att du ser dig själv, ser dina bindningar på jorden alltså de former du är beroende av. Det holistiska tänkandet är medvetandets expansion i vår kropp och vår själ.

Människor som sitter fast i former, låter former och regler styra dem är inte fria själar – de är fortfarande sökare på jorden som söker sin själ och förståelse för den själ de är.

När jag utbildar i klassisk japansk Reiki och andra Reikimetoder jag valt att använda mig av kan  jag se att det är exakt det som händer. Man får en djupare kunskap om de former man stöper en själv  och kan sedan fortsätta att vara i former som är bekväma och inte formen som styr utan vara i medvetandets flöde i kroppen. Det är Reiki Ryoho! Därför kan man inte kombinera Reiki med skapade former för gör man det är det inte längre Reiki. www.medireiki.se  Att utforska Reiki Ryoho på japanskt vis har lärt mig exakt det som jag här skriver om.

En fri själ kan välja en form verka i den formen men vara helt och hållet fri. För mig är det viktigt att utbilda människor att hitta den fria själen. Det är vad det dimensionella mediumskapet och den dimensionella kunskapen handlar om. Kan du vara fri i de former du lever med då är du en fri själ. Att få uppleva känslan av att vara en fri själ för att sedan gå tillbaka till formen gör att du kan känna skillnaden på de två. Det gör att du medvetet kan börja välja din fria själ.

Men låter du siffror, astrologi, metoder med färdiga koncept, filosofier, mindset, spåkort och liknande styra din dag.

Då är du inte en fri själ. Då söker du fortfarande att hitta vem du är i alla former som finns utan att du hittat dig. Det är just det här som gör att vi människor här på jorden inte har kommit speciellt långt i utvecklingen det finns oerhört mycket mer att utforska och lära känna.

Solkarina Sinnligkunskap®

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

nitton + elva =

Är du en fri själ?
Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta.