Är du Empat? Högsensitiv? HSP? eller känner du någon som är det?

Vardag och rutiner
21/08/2023
Färgvibration för september
31/08/2023

Är du empat? Vanligt när du är Högsensitiv och tycker att livet är jobbigt då ska du läsa det här

Här ska du få tips som kan förändra ditt liv.

Människor idag älskar att definiera sig själva på olika sätt genom att sätta diagnoser på sig själva. Det är förstås ett led i självkännedom för att veta vem man är. Genom att stoppa sig själv i en form kan man sedan se vilka rekommendationer just den formen har och då lättare ”förstå” sig själv.

Jag är ingen älskare av former, vi behöver dem, men alla människor behöver dem inte. Det bästa sättet att nå självkännedom är att våga möta varje dag exakt så som den är. Men få människor vågar det.

Därför ska jag ge lite råd hur du som är empat som gärna kategoriserar dig som empat kan hjälpa dig själv och lära känna dig själv så bra att du inte längre behöver leva i en form eller i lidande.

Många människor många fler än man tror har trauman de bär med sig som får dem att spegla sig i yttre händelser och sedan projicera sina känslor på omgivningen. Istället för att se verkligheten för vad den är så lider man eller känner med människor i omgivningen. Kort och gott låter man andra leva de egna känslorna. Få människor som kallar sig empater kan skilja på sina egna och andras känslor och upplevelser för kunde de göra det skulle det inte vara ett problem.

Alla metoder jag arbetar med bygger på en djupare självkännedom där du får en energimedvetenhet och lär känna vad som är ditt och andras. Det gör att många moderna diagnoser kan du lägga åt sidan och högkänsliga är inte längre högkänsliga därför att de känner sig själva. Du slipper leva i ett samhälle du känner inte stödjer dig och nyckeln är självkännedom.

Men skilj på vårdens diagnoser och de diagnoser eller etiketter människor sätter på sig själva.

Om du inte kan hantera din omgivning, då lever du i ett trauma och det går att faktiskt hantera det och jobba bort det så det inte längre ger dig lidande.

Jag började redan 1993 att hålla kurser i självkännedom, dels egna där jag använde mig av olika tekniker för att människor skulle få insikter, men jag arbetade också åt arbetsförmedlingen och Sensus för att lära kvinnor främst att få mer självkännedom. När jag gjorde egen forskning på hur stor den upplevda självkännedomen var så visade det sig att de flesta bara upplevde att de kände sig själva till 65 % och det är en stor avsaknad av självkännedom. Det är självkännedomen som gjort mig till den jag är idag.

 

.OBSERVERA att jag talar inte om vårdvetenskapliga diagnoser som människor behöver för att medicineras eller få omsorg genom vården.

Den här texten är till dig som verkligen vill må bra, leva ett bra liv, ta ansvar för det du upplever och gå framåt i livet.

  • Att gråta när andra gråter är sunt det betyder att vi är medkännande och inte avstängda. Men gråter du lite mer och mycket då betyder det ofta att du själv har obearbetade känslor inom dig och de väcks genom att du speglar dig hos andra. Så att bli emotionell är inte något mänskligt konstigt det visar att du är levande. Men blir du känslosam ofta och i en massa olika sammanhang där du tex inte kan prata med människor utan att bli känslosam då har du obearbetade känslor inom dig. Då känner du inte dig själv tillräckligt bra.
  • Människor som är engagerade känner saker på djupet det är ett sunt tecken och har du god självkännedom kan du få ett igenkännande. Men upplever du det som svårt att se djupare då finns det något i din bakgrund i ditt förflutna där du själv inte blivit sedd eller bekräftade som färgar dig. För ofta människor som ser djupare i människor är de som vet hur det känns att inte bli sedda och därför utvecklar de förmågor de behöver för att inte andra ska lida på samma sätt som de själva. Om du har god självkännedom är detta inte något problem utan egenskaper som alla människor har att kunna se och känna djupare. Skillnaden är att många som har god självkännedom inte gör det till ett problem.
  • När humöret går upp och ned mycket då är du i en känslomässig obalans, det innebär att din kropp är i obalans, ditt psyke är i obalans du har ingen kontroll på dina tankar och känslor. För våra hormoner i kroppen påverkas oerhört mycket av vårt känslotillstånd och har du dålig självkännedom kommer du att reagera känslomässigt vilket skapar hormonella påslag. En frisk människa med ett humör som går upp och ned har ingen självkännedom och vet inte sina begräsningar och förmågor. Du behöver lära dig att inte ta saker personligt för när du tar saker personligt är det obearbetat inom dig.
  • Det mest klassiska är när du tolkar andras känslor som dina egna. När du inte bearbetat ditt eget liv, lärt känna dig själv och bär på en massa outforskade upplevelser då kan du omöjligt veta vilka känslor som är dina och vilka känslor som är andras. I alla miljöer du vistas i kommer det att finnas människor som utstrålar sina åsikter och om du inte lärt känna dig själv då kommer du inte att veta vad som är du och vad som är andra.  Då riskerar du att känna dig attackerad. När du lär dig Reiki av mig kommer du att lära dig det för det är själva grunden i Reiki, beröringen och självkännedomen som följer vad är mitt och vad är andras och du behöver bara ta ansvar för ditt eget.
  • Du övertänker allt, det är rädslor för det okända. Det handlar om rädslor att ta ansvar för det du möter och en tro på att du saknar förmågan att hantera ditt liv. Fast det sitter djupt inom dig du är som en tonåring som utforskar världen men inte hittat hem i den. En människa med stor självkännedom, som känner sig trygg med sig själv övertänker aldrig den vet vad den vill och tänker.
  • Alla människor är socialt formade i sin konstruktion för att se till att människor i omgivningen har det bra. Men de som verkligen kan detta de kan också se till att de själva har det bra. Det finns människor som lägger mer fokus på omgivningen därför att det är för smärtsamt att lägga fokus på sig själv. De sätter andras behov framför sina egna och klagar ofta däremellan att de inte får något tillbaka. En människa som ger för att de vill ge är en sund människa. Det är inbyggt hos oss att ta hand om varandra det är inget onormalt. Men sätter du andras behov framför dina egna kommer du snart att gå under. För då lyssnar du inte på dig själv. Ibland kan människor upplevas egoistiska, självupptagna men de tar hand om sig själva först och prioriterar inte andra. Det kan förstås vara både bra och dåligt beroende på hur de agerar ut det.
  • Jag brukar säga att man ska lära sig leva inifrån och ut och inte utifrån och in. Det innebär att du vet vem du är, vad du vill, vad som är viktigt för dig och du lever så i varje ögonblick på dagen. Om du hela tiden oroar dig för vad andra ska tycka då lever du utifrån och in du försöker anpassa dig efter omgivningen för mycket. Det gör bara den personen som saknar självkärlek, bär ett trauma om oduglighet inom sig, att känna sig värdelös grundar sig alltid på en stor avsaknad av självkännedom. Den som känner sig själv tar varsamt hand om sig själv för den har lärt sig hur sårbara vi människor är och den personen vill inte skada sig själv eller andra. När du saknar självkännedom då kommer du att bry dig alldeles för mycket om vad andra tycker. Du riskerar att bli en mobbare, utföra häxjakter på folk eftersom du hela tiden vill ha andras samtycke.
  • Högkänslighet är normalt det är förmågor alla människor har, utan att vara högkänslig skulle din fysiska kropp ganska snart vara död eller trasig. Genom att vara högkänslig är du inkännande och den som är inkännande kan om den personen har god självkännedom veta vilka miljöer som är förgiftande för dig och undviker farliga platser där din kropp kan skadas. Du har bara en kropp vi behöver ha kontakt med vår högkänslighet i kombination med god självkännedom för att ta rätt beslut för oss själva. Det handlar om överlevnad och är inte mer magiskt än så. Den som inte känner sig själv, har obalans i känslor och tankar kommer att uppleva hela världen som ett hot. Den som känner sig själv, har balans i känslor och tankar kommer att göra bra val och må gott varje ögonblick av sitt liv.
  • Om dina känslor får dig att känna dig sjuk då har du inte balans i känslorna och du kan inte heller tolka dina känslor. Den som kan sina känslor känner sig aldrig sjuk för den personen kan från början göra bra val. Åter handlar det om att se sig själv, det man varit med om i livet utan skuld och skam, hantera de känslor man har inför olika situationer och inte låta känslorna rusa iväg. Om du känner dig sjuk av dina känslor så innebär det att du inte har kontroll över en livssituation och det får kroppen att känna sig svag och dig förvirrad. Det är en obalans och ett tecken på avsaknad av självkännedom. Den som har självkännedom lyssnar på de egna behoven och formar sin livsväg inifrån och ut och följer inte strömmen vad andra tycker är lämpligt.
  • Att vara uppmärksam och lägga märke till energier ingår i vår natur från det vi gick på savannen. Om du inte är sensitiv, inkännande så kan du inte försvara din fysiska kropp mot farliga situationer, människor eller platser. Det är ett ur-fundament i människan och det är rovdjursinstinkten i oss som gör oss medvetna om omgivningen. Men många människor ser vanliga människomöten som farliga, de projicerar sina känslor på människor de möter och kan påverkas av vanliga känslor som ilska, sorg, trötthet, rastlöshet osv. En människa som saknar självkännedom påverkas av energier i ett rum men en människa som känner sig själv kan känna att det är människor i rummet eller situationer som skapar olika känslor. De tar inget personligt just för de känner sig själva.

Nu förstår du mer varför energimedvetenhet är så viktigt. Jag är själv väldigt inkännande för omgivningen och har varit det hela mitt liv. Genom de metoder jag använder mig av på min hemsida så kan människor utveckla sig själva, lära känna sig själva och de slipper lida i vardagen. Det är faktiskt en av mina grundläggande livsuppgifter att lära människor att känna sig själva.

Är du empat, högkänslig, introvert eller lider av någon av de moderna begreppen var då medveten om att det är självkännedom du saknar för om du hade det skulle du inte definiera dig själv du skulle leva som den du är. Därför blir många moderna diagnoser lätt ett sätt att definiera sig själv utan att utvecklas istället tycker man att samhället, familjen och de människor som finns runt omkring en ska ta hänsyn. Sådana människor blir kränkta så fort de inte får sin vilja igenom.

Jag arbetar med klassisk japansk Reiki där man får lära sig skillnaden på balans och obalans efter bara några veckor har de flesta redan börjat fatta hur de kan förändra sina liv till det bättre. Vill du lära känna dig själv på djupet då ska du gå den esoteriska utbildningen till dimensionsmedium. För vi människor består av så många dimensioner och i den utbildningen som sträcker sig under ett år där vi träffas vid 7 helger får du en genomgång och får verkligen lära känna dig själv. Men det krävs mod och vilja att bli sitt bästa jag och må bra.

Sann Essens och änglamedvetande är utbildningen för dig som vill arbeta med din självkänsla, självkärlek och lära känna dig själv mer i egen takt.

Slutligen högre uppvaknande för de som verkligen är redo att leva inifrån och ut och inte låta skuggjaget, det undermedvetna, trauman, livserfarenheter påverka ditt sanna jag. Där får du lära dig att flöda din sanna essens varje dag i ditt liv, som jag brukar säga väcka din inre ljusvarelse.

Från botten av mitt hjärta – lär känna dig själv, låt en bra lärare vägleda dig och ditt liv kommer att förändras på så många sätt.

Så här skrev en av mina medium elever som även gått Reiki häromdagen i ett mejl:

Sen så vill jag bara säga att mitt liv verkligen har förändrats till det bättre (eller: jag har förändrats till det bättre) av den här kursen. Jag kan faktiskt se nu hur människor befinner sig på olika nivåer (det trodde jag inte jag skulle kunna göra när du pratade om det första gången) och det ger mig en större förståelse och ödmjukhet inför andra. Det blir svårt att klaga på andra, anklaga osv. Det ger mig mer inre frid. Jag har också blivit en bättre mamma till mina barn än jag var innan. Särskilt till sonen med mest emotionella omsorgsbehov… eller vad jag ska säga. Och mitt liv flyter på mycket bättre nu än innan. Det är inte lika mycket motstånd – Jag har inte lika mycket motstånd? Jag ser möjligheter, val, jag ser hur jag kan lära mig av motgångar – såklart har jag motgångar och svårigheter fortfarande! Men det känns som om jag har mycket mer flow.. Saker kommer till mig på ett nytt sätt..

Ta hand om dig

Vägen till självförverkligande går ALLA igenom

Solkarina Sinnligkunskap®

www.solkarina.se

Lyssna på podden

Spotify I Apple I Acast

 

http://www.medireiki.se
http://www.solkarina.se
http://www.sannessens.se
http://www.shamballa.se

Instagram: http://www.instagram.com/solkarina.se

Facebook: http://www.facebook.com/Sinnligkunskap

Youtube: https://www.youtube.com/user/sinnligkunskap/videos

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sju − ett =

Är du Empat? Högsensitiv? HSP? eller känner du någon som är det?
Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta.